חברת גרופהום יזמות בע"מ (להלן: "החברה") מפעילה את מיזם "אקסטרים ירושלים" טיולי ג'יפים מודרכים באזור ירושלים ומדבר יהודה. 

1. לצורך השלמת ההרשמה לטיולים נדרש להזין פרטים מלאים בטופס הרשמה באתר אקסטרים ירושלים, כולל ביצוע תשלום עבור השובר הזמנת סיור באופן מכוון.

2. לצורך ביצוע ההרשמה באתר על הנרשמים לבחור את הדיל הרלוונטי עבורם, לבחור את הטיול המועדף עליהם, ולהזין פרטים אישיים במעמד ההרשמה ולהסכים לתקנון הרשמה זה. אחריות על תקינות הפרטים האישיים שמזינים הנרשמים באתר תהא על הנרשמים בלבד, החברה אינה אחראית לתקינות הפרטים האישיים כפי שנקלטו במערכת על ידי הנרשמים ולא תהיה אחראית לכל טענה מצד הנרשמים לגבי עניין זה.

3. במקרה של חוסר התאמה בין תקנון זה לבין הפרסומים לגבי הטיולים, יגבר תקנון זה.

4. החברה תשתמש בפרטים הנמסרים על ידי הנרשמים בכדי לעדכן את הנרשמים מפעם לפעם בטיולים חדשים שמארגנת החברה והכול בכפוף לחוק התקשורת. בכל זמן נתון ישנה אפשרות לנרשמים ליצור קשר עם      החברה על מנת להסירם מרשימת התפוצה של אקסטרים ירושלים בנוסף לשליחת מייל והודעת SMS חזרה במילה "הסר". 

5. התמונות המוצגות באתר החברה הינם להמחשה בלבד.

6. אתר אקסטרים ירושלים שומר לעצמו את הזכות לעדכן/לשנות את המידע המפורסם באתר מעת לעת ללא שום צורך בהתראה מראש למשתמשים. המשתמשים לא יבואו בטענות בנושא התוכן המפורסם באתר ובאחריותם של הנרשמים בלבד להתעדכן בפרטי הטיולים לפני שמצרפים לעסקה או מבצעים פעולה כל שהיא באתר.   

לבעלי ג'יפים המצטרפים עם הג'יפ שלהם לטיול המועדון

מועדון "אקסטרים ירושלים" (להלן: "המועדון") מיועד לשמש בית לקהילת הג'יפאים ופלטפורמה לטיולי ג'יפים משותפים, הוקם במטרה לארגן טיולי ג'יפים, אירועים וימי כיף לחברי המועדון.

יחד עם זאת טיולי ג'יפים הינם פעילות אקסטרים אתגרית הטומנת בחובה לעיתים סיכונים שונים כגון נזקים לרכב ו/או פגיעות במרכב התחתון של הרכב ו/או נזקים לרכב בזמן גרירה וחילוץ הרכב ו/או פציעות גוף ו/או נכויות ו/או מקרי מוות ו/או נזקים לג'יפ מכל סוג אפשרי הקשור לנהיגה בשטחים טכניים ו/או נזקים לגופו או רכושו של צד ג'.

לפיכך ועל מנת שתוכל ליהנות מהפעילויות המוצעות במסגרת המועדון הנך מתבקש לקרוא בעיון את האמור להלן ולתת הסכמתך בטרם הצטרפות לטיולים השונים שמציעה המועדון על ידי צוות המדריכים בו.

בעצם הצטרפותי לטיול (להלן: "הנסיעה"), הנני מתחייב ומצהיר כי :

1. הנני פוטר מראש את מוביל הטיול ו/או את יוזם הטיול ו/או את יתר משתתפי הטיול ו/או את מפרסם מסלול הטיול ו/או את המועדון לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו ו/או מי מטעמו מכל אחריות בשל נזקים מכל מין וסוג שהוא שנגרמו ו/או יגרמו לי, לרכושי ו/או או לצד ג' כלשהוא בין אם נגרמו באופן ישיר ובין אם נגרמו באופן עקיף עקב הנסיעה עם הרכב בטיול (להלן: "הנזק").

2. כמו כן, הנני מוותר בזאת באורח סופי, גמור ובלתי חוזר על כל זכות תביעה ו/או טענה ו/או דרישה שיש לי ו/או תהיה לי כנגד המועדון ו/או מנהליו ו/או מוביל/מדריך הטיול ו/או יוזם או מתכנן הטיול או מי מהם, אשר מבוססת או נובעת באופן ישיר או עקיף לנסיעה בטיול.

3. הנני מתחייב לשפות ו/או לפצות (לרבות באמצעות עזבוני) באופן מיידי ועל פי דרישה בכתב את המנהל המועדון/מדריכי המועדון יוזמי הטיולים בשל כל חבות ו/או הוצאה שהוטלה עליהם או על מי מהם בגין, בקשר ו/או תוך כדי כל תביעה שתוגש כנגדם ו/או כנגד מי מהם על-ידי ו/או על ידי מי מטעמי, לרבות אך לא רק עזבוני, שאריי, חברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או כל גורם אחר, הנוגעת במישרין או בעקיפין לרכיבה ו/או לנזק שאירע ואו שולם לי ו/או למי מטעמי ע"י צד ג' כלשהו (להלן: "השיפוי").

4. הנני מצהיר כי אני בעל רישיון נהיגה וביטוח חובה וצד ג' בתוקף לכיסוי כל נזק שיגרם לי או על ידי בטיולי ג'יפים שמקיים המועדון. ככל ויגרם לי נזק לרכב בזמן הטיול אתבע את הביטוח שלי בלבד ולא של המועדון או של המדריכים או מובילי הטיולים או יוזמי הטיולים בו.
הירשמו לעדכוני טיולי ג'יפים ורייזרים בירושלים ומדבר יהודה